Vindenergi som alternativ energikälla

7. desember 2017

Batteriladdning med hjälp av små vindkraftverk är i många fall ett effektivt komplement som energiförsörjning.

Den som vill kunna utnyttja sin stuga under vinterhalvåret har tyvärr ganska begränsad hjälp av solpaneler under den mörkaste delen av året. Kombinationen av vindkraft och solenergi är idealisk. Det ger en pålitligare och säkrare energiförsörjning över hela året. Detta gäller även för båtägaren som planerar längre resor och ställer krav på tillförlitlighet och kapacitet. Sunwind kan erbjuda några av marknadens modernaste och effektivaste vindkraftverk för batteriladdning.

För att en investering i ett vindkraftverk skall vara intressant måste det finnas förutsättningar för goda vindförhållanden på den tänkta platsen. De bästa vindförhållandena finns utmed kusterna och i fjälltrakterna. Men även i inlandet på högt belägna platser eller i öppen terräng kan vindförhållandena vara goda. De lokala variationerna kan vara mycket stora.


Denna skiss ger en vägledning för vad man skall tänka på när man bedömer förutsättningarna för en speciell plats.

Alla hinder som finns på platsen som träd, byggnader, bergknallar och liknande kommer att påverka vinden och skapa turbulens. Turbulensen måste undvikas eftersom den har ett dåligt energiinnehåll och dessutom kan skada vindkraftverket rent mekaniskt. Placera inte vindkraftverket inom det turbulenta området på skissen.

Placeringen bör generellt göras så att inga hinder är högre än vindkraftverket inom en radie på ca 150 meter.

Närmare marken har vinden också sämre styrka. Eftersom uteffekten från vindkraftverket ökar i kvadrat mot vindstyrkan så innebär en 25% höjning av masten en nästan 100% ökning av uteffekten!

Om platsen för monteringen av vindkraftverket uppfyller dessa förutsättningar kommer rejäla mängder energi att kunna produceras till batteribanken.

 Tips

 • Undvik turbulens
 • Masten högre än omgivande hinder
 • Högre mast ger 4 gånger mer energi
 • Tillräckligt grov kabel


Fant du denne artikkelen nyttig? 

Dela detta: