Val av toalett i stugan

8. september 2017

Vad det rätta valet är, av toalett för din stuga beror på ett antal faktorer. Utrymme, pris och funktion är nyckelbegrepp när man väljer toalettsystem. Vi har väl beprövade, etablerade och inarbetade system och den kompetens som ger dig tryggheten att valet blir rätt. Sunwinds toalettsortiment är valt med tanke på miljön.
 

Val av toalett i stugan

Val av toaletter har alltid varit ett hett ämne bland stugägare. Det finns otaliga stugtoaletter att välja mellan och men det är inte säkert att en toalett som fungerar perfekt i en stuga kommer att fungera lika bra i en annan stuga. Innan du väljer en toalett i stugan kanske du vill orientera dig i djungeln av stugtoaletter och definiera vad som är dina viktigaste kriterier för att du ska vara nöjd med toaletten. Det finns åtta huvudpunkter du bör noga granska innan du gör ditt val:
 
• Energilösningar som finns i stugan i dag och i framtiden. Finns 230V?
• Utrymme i stugan. Har du gott om plats i toalettutrymmet? Har du utrymme under golvet?
• Priset. Hur mycket pengar du vill lägga på en toalett?
• Lukt. Ska toaletten stå inne i stugan/huset eller i en annan byggnad?
• Montering. Krävs hantverkare?
• Användning av toaletten. Kräver toaletten en hel del arbete genom att tömma etc.?
• Kapacitet. Hur många personer kommer att använda toaletten per dag?
• Miljö. Fungerar toaletten på ett sätt som tar hänsyn till miljön?

Tre huvudgrupper av toaletter:

1                    Biologiska toaletter - små och stora system
2                    Vattenspolande toaletter
3                    Förbränningstoaletter

Biologiska toaletter
I en biologisk toalett omvandlas avfallet till kompost och vätskan avdunstar. I allmänhet är biologiska toaletter uppdelade i 2 kategorier, stora respektive små system. De stora karaktäriseras av att kompostbehållaren placeras under golvet och toalettstolen. Små system kännetecknas av att toalett och kompostering monteras i en och samma konstruktion som placeras direkt på toalettutrymmets golv. Valet är vanligtvis relaterat till det fysiska utrymme du har - hur ofta accepterar du att rensa och till vilket pris du kan acceptera. En variant av biologiska toaletter är separationstoaletter. Det finns också biologiska toaletter baserade på värmekompostering (kräver 230V).Vattenspolande toaletter
Det finns flera varianter bland vattenspolande toalettlösningar och de skiljer sig från varandra när det gäller spolmängd/vattenförbrukning. Vissa kräver också fall på avloppet. Vatten till toaletterna du kan få från en brunn eller vattendrag. Vissa kräver 230V, andra 12V. Sunwind Vacuflush är ett system baserat på vakuumtoaletter, en typ som de flesta känner till från flygplan, båtar och tåg. I princip kräver toaletten bara 12V i stugan, men har du 220V är det en fördel. Vakuumtoaletten har en vattenförbrukning på ca 4 dl per toalettbesök. Toalettstolen liknar den man har hemma, men är utrustad med en 12V vakuumpump.

Förbränningstoaletter
En förbränningstoalett är som namnet indikerar, en toalett som bränner upp allt avfall. Toaletterna är för dig som önskar ett enkelt alternativ i stugan, toaletterna tar upp ett litet utrymme och är luktfria. Begränsningarna är kapacitet, att delar går sönder, strömförbrukning, pris och behovet av att sätta i en påse i toaletten vid varje besök.

Garanti
Nästan alla Sunwind-toaletter tillverkas i Norge. Vi använder endast leverantörer som har lång erfarenhet av att tillverka produkterna. Kvalitetskontroll i alla produktionsled garanterar bra produkter. Alla våra toaletter har 2 års garanti. 


Tyckte du att denna artiklen var användbar?

Dela detta: