Så säkra är faktiskt gasolprodukter i stugan

21. oktober 2019

De flesta stugor utan indragen el har gasolprodukter i stugan. För många kan det finnas osäkerhet i samband med användningen av gas: Följ dessa råd för en trygg och säker användning av gasol i stugan.

Tiotusentals svenskar tillbringar både sommar, höst, jul, vinter och påskhelgen i stugan - och för att inte tala om helger. Många har stugor med flera olika produkter som drivs av gasol, och det är viktigt att ha en bra överblick över produkternas säkerhetsmekanismer och potentiella fallgropar.

Var trygg i din stuga
I stora delar av Europa används gas i varje hem, både för gasspisar, ugnar och uppvärmning, medan i Sverige är det mest stugägare och restaurangkockar som har störst erfarenhet när det gäller gasprodukter. Att vara trygg och kunna lita på din gasolprodukt är därför viktigt.

I allmänhet finns det ett par nya saker jämfört med de elektriska produkter du är van vid hemma, som du ska vara lite extra medveten om. För de allra flesta människor, gäller det att sätta sig in i hur produkterna fungerar, iaktta och vidtaga några enkla försiktighetsåtgärder, och slutligen återstår bara att vänja sig vid sin gasolprodukt.

Produkter med hög säkerhet
Säkerhet är i högsätet när gasprodukter utvecklas och tillverkas. Det finns flera säkerhetsdetaljer i gasdrivna produkter då de produceras, bland annat har nästan alla gasprodukter en sk tändsäkring som stoppar gastillförseln om lågan skulle slockna.

Flera produkter är också utrustade med en tippsäkring. Om produkten välter, kommer denna säkring att lösa ut, och gasförsörjningen kommer att stoppas. Ex vis på gasolvarmvattenberedare finns även ett separat överhettningsskydd som kommer att lösa ut om ventilation och eller avgasutsläpp är felaktigt monterade, All gasförsörjning, tändning, etc. kommer då att stängas av.

Utöver höga krav på produktutveckling och produktion finns nationella relevanta lagar, regler och föreskrifter.

Omfattande regelverk
I Sverige har vi ett mycket strikt regelverk och föreskrifter jämfört med länder där gasprodukter är betydligt vanligare. Dessa lagar och förordningar är utformade för att förhindra skador på liv, hälsa, miljö och materiella värden.

Du kan läsa mer om tillämpliga lagar och förordningar på webbplatserna för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap - MSB.

Gaslarm och CO-larm - billiga livförsäkringar
Precis som brandlarmet är en självklarhet i alla hem, bör både gaslarm och CO-larm vara självklarheter i alla stugor, husbilar/husvagnar och båtar, där gasprodukter används.
Att investera i ett gaslarm och ett CO-alarm kommer att bidra till en ännu bättre natts sömn. Eftersom det är på natten det är extra viktigt att ha larm på plats.

Dessa är enkla och förebyggande åtgärder som kan rädda liv - skulle något mot förmodan hända, kommer du att väckas i tid för att kunna undkomma en potentiellt farlig situation.
Tips: Kolmonoxid (CO) stiger - det är därför viktigt att ett separat CO-alarm är högt monterat.

Underskatta inte vikten av korrekt underhåll
En av de mest effektiva åtgärder du kan initiera är att säkerställa korrekt underhåll av dina gasprodukter.
Detta kostar ingenting men kan vara skillnaden mellan en avvärjd situation och en allvarlig olycka.
I bruksanvisningen som medföljde produkten hittar du bra instruktioner om hur du underhåller din gasprodukt. Ex vis är ett Borstset vara idealiskt för underhåll och rengöring av ditt gasolkylskåp. Den lilla borsten används för brännaren, medan den större används för att "sopa skorstenen ". På så sätt undviker du en hel del smuts/sot och lukt, att förbränningen försämras och att ditt kylskåp inte kommer att vara så kallt som du vill - förutom att avvärja en olycka.

Därför är tändsäkringen viktig
Vi får ofta frågor om varför vi rekommenderar kunden att ha extra tändsäkringar liggande i stugan – "Jag kan ju använda tändstickor". Det är helt riktigt att de flesta gasprodukter kan tändas manuellt med hjälp av tändare eller tändstickor. Tändsäkringen är dock fortfarande mycket viktig - det är en mycket viktig säkerhetsdetalj.
Tändsäkringen sitter bredvid brännaren och har en sensor som sticker in i lågan. När flamman brinner och tändsäkringen är varm, allt är i sin ordning - och så ska det vara!
Men om lågan slocknar, ex vis om ett fönster är öppet och en överraskande vindpust blåser ut lågan, kommer tändsäkringen registrera att flamman inte brinner. Gastillförseln kommer då att stoppa och helt upphöra.
Ta därför serviceteknikern Ivans råd på allvar: alltid ha en extra tändsäkring finnas i din stuga, till varje gasprodukt du har!

När ska du senast byta ut gasolregulator och slang?
Det finns skräckexempel om gasregulatorer och gasolslangar, berättar servicetekniker Stian Meiningen: -Det är lyckligtvis inte ofta, men vid ett tillfälle jag kom över en gasolslang från det glada 80-talet till en gasolprodukt jag skulle utföra en rutinmässig service på. Folk kanske inte funderar så mycket på gasolslangen och gasolregulatorn, men gasslang är färskvara och bör bytas regelbundet. Jag brukar rekommendera att utomhus-slangar bör bytas ut efter två säsonger, medan gasregulatorn ska bytas ut vart tionde år, och inomhus-slang byts ut vart tredje år.

Dags för ett nytt gasolregulatorkit? Klicka här!

Glöm inte att kontrollera detta
I Sverige skall gasolregulator med ett tryck på 30 mbar användas. Du kan utläsa detta på gasolregulatorn själv. Svenska gasolprodukter är också anpassade till detta tryck - det är därför en dålig idé att gå och
köpa utländska gasolprodukter som bör ha/kräver 50 mbar. För hushållsprodukter, använd en hushållsregulator som normalt ger 1,5 kg gas per timme. Vissa produkter,
såsom en 14-liters varmvattenberedare, krävs mer gas per timme, och då behöver du en speciell regulator som ger 4 kg gas per timme. Trycket är dock fortfarande 30 mbar.

Förvaring av gasol i villa, radhus eller fritidshus
I enbostadshus som villa, radhus eller fritidshus får två gasolbehållare (vanligen en i drift och en i reserv) förvaras. Endast behållare som är mindre än 30 liter är tillåtna. En behållare av typen P11 är 26 liter.
Om du har många produkter som kräver gasol, kanske du ska kontakta en auktoriserad gasinstallatör och lägga till rörledningar in i stugan.

Är gasprodukter säkra och trygga?
Från idé och utveckling av produkter som drivs på gas/gasol, till utformningen av lagar och förordningar, är huvudfokus på säkerhet för att skapa säkra produkter som förebygger skador på liv och hälsa. Gas/gasol
måste behandlas med respekt, men med korrekt underhåll och några smarta tillhörande produkter såsom CO- och gaslarm är det helt säkert att ha och använda gasolprodukter i stugan.


Tycker du denna artikel var nyttig? 

Dela detta: