Vattenkomfort i stugan

15. august 2018

Utan rinnande vatten eller elektricitet, kan du genom att installera ett vattensystem ta en varm dusch och enkelt tappa upp varmvatten i diskhon. Systemet är enkelt att anpassa och ger dig ökad komfort och välbefi nnande. Vi vill att du ska ha det bra i stugan eller i båten/husvagnen. Ett fungerande vattensystem är en viktig del av ett trivsamt fritidsliv. Även om du inte har rinnande vatten, kan du fortfarande få en mycket bra vattenkomfort oavsett om du är i stugan, i båten eller husvagnen. Sunwind har lösningar för dessa behov.

Vatten i stugan

Som en regel får vi endast släppa ut vatten som vi själva har burit in i stugan. Alla typer av fasta vattensystem i en stuga kräver normalt ett avloppssystem, även om vattnet bara pumpas från brunnen på tomten. Många kommuner har också egna begränsningar för vad som är tillåtet och inte, så du bör noga kontrollera vad som gäller i just den kommun som du har stugan i. Vill du ha ett avloppssystem måste du ansöka om detta, man ansöker om att släppa ut vatten - inte att dra in det. Under senare år har kommunerna blivit mycket mer noggranna och restriktiva vad
gäller avloppssystem. Man genomför inventeringar av områden och ställer krav om installation, modernisering eller utökning av avloppssystem.

Oavsett om du har 230 eller 12 volt i stugan kan du få varmvatten i kranen. Om du har el i stugan, kan du använda en 230 volts varmvattenberedare eller genomströmningsvärmare. En enkel 230 volts pump ger tryckvatten till detta.
Var medveten om att det finns en stor skillnad i kvalitet på varmvattenberedare som finns på dagens marknad. En inre rostfri tank till exempel håller mycket längre än en emaljerad eller pulverlackerad behållare.

Om du inte har någon elektricitet är en gasolvarmvattenberedare lösningen. Gasolvarmvattenberedaren är tryckstyrd och brännaren aktiveras därför endast när du öppnar
kranarna – du slipper värma mer vatten än du behöver. Sunwinds gasolvarmvattenberedare kan leverera 5 till 12 liter vatten per minut. Hur varmt du får beror på temperaturen på vattnet du skickar in i beredaren, men regeln är att gasol varmvattenberedaren värmer vattnet 25 grader
varmare än det vatten du skickar in vid full kapacitet (liter per minut). Vår största beredare Devyl 17 behöver 230V och i denna finns inbyggd termostat så att den exakta temperaturen kan ställas in. Gasolvarmvattenberedare är beroende av tryckvatten, detta kan du få med en 230 eller 12 volts pump.

Om stugan inte är uppvärmd vintertid är det mycket viktigt att man tömmer sitt vattensystem på allt vatten i god tid innan frosten slår till. Kranar och blandare måste noga tömmas på vatten eller förvaras på uppvärmd plats. Koppla loss anslutningar och slangar till varmvattenberedaren och försäkra dig om att den är tömd. Man kan eventuellt behöva blåsa ut vatten eller ta hjälp av tryckluft för att undvika att vatten blir kvar i beredaren.


Fant du denne artikkelen nyttig? 

Dela detta: